INTERNATIONELL REKRYTERING

INTERNATIONELL REKRYTERING

Avancos har över 20 års erfarenhet av internationell rekrytering och är väl positionerade att hjälpa företag att expandera till andra länder eller att rekrytera internationell kompetens för att bredda urvalet. Exempel där vi assisterat kunder inkluderar:

• Etaberling av Senvion på Nederländska och Finska marknaden där vi bistått med rekrytering av ny personal i kombination med markandsdata som inkluderar konkurrensanalys och långsiktig förutsättning för kompetensförsörjning.

• Internationellt RPO projekt för Suzlon Wind Energy med 100+ rekryteringar i Nederländerna, Tyskland, Spanien, Danmark, Brasilien, Kina och USA.

• Projekt riktade till att globalt sourca och attrahera internationell spetskompetens för bland andra Think AS, ASML BV Owec Tower AS och Enfinity.

Med oss får ni en lokal partner med ett globalt nätverk.

CHEFS- OCH SPECIALISTREKRYTERING

KLICKA HÄR

REKRYTERARE PÅ PLATS

KLICKA HÄR

KANDIDAT SOURCING

KLICKA HÄR
EnglishSpainSwedishDutch