Chefs- och Specialistrekrytering

Chefs- och Specialistrekrytering

Vid varje rekryteringsuppdrag utses en rekryteringskonsult som har erfarenhet från din bransch. Rekryteringen sker i enlighet med nedan beskrivna process.

Uppstartsmöte och Kravprofil

Vi går grundligt igenom rollen, företagets/avdelningens struktur och vilket mandat som positionen medför. Ofta är det typen av projekt, närmaste chefs ledarskap eller erfarenhet hos personerna i gruppen som kan vara avgörande för att kunna attrahera rätt kandidater.

Om vi tidigare har arbetat med liknande roller går vi igenom möjliga benchmark-kandidater vi har i vårt nätverk.
Vi ser till att sätta en tidslinje för projektet redan vid kravprofilsmötet för att skapa tydlighet och rätt förväntningar från start.

Efter mötet skickar vi en skräddarsydd jobb beskrivning, första mållista på företag samt kravprofil för godkännande.

Kandidatsourcing

Vi går först igenom vårt interna nätverk av kandidater för att sedan aktivt söka efter ytterligare kandidater som bedöms lämpliga för rollen. Vi har dedikerade sourcingspecialister som använder flertalet kanaler för att identifiera kandidater. Genom de verktyg vi använder oss av kan vi kartlägga upp emot 60–80 % av potentiella kandidater. Vi har även tillgång till kandidater som inte finns på LinkedIn.

Vårt arbetssätt

Då vår process riktar sig till passiva (ej aktivt jobbsökande) kandidater krävs det professionell och nära kommunikation med kandidaterna. Vid byte av företag och roll krävs det för de flesta kandidater ett tydligt mervärde. Vi ser till att skapa förståelse för kandidaternas perspektiv såsom i arbets- och sociala situationer, samt vad som skulle få dem att överväga en ny roll. Vår målsättning är att matcha ihop kandidater och kunder på ett sådant sätt att de kan utvecklas och växa tillsammans under lång tid. Våra rekryteringskonsulter genomgår kontinuerlig träning i alla aspekter av rekryteringsprocessen. Vi kan på ett förtroendeingivande sätt diskutera moterbjudande, ge coachning om uppsägning samt styra processen framåt.

 

Utvärdering av kandidater

Vi arbetar kompetensbaserat genom hela processen, från kravprofil till referenstagning. Vi utmanar kandidaterna att alltid utveckla sina svar gällande formella krav och personliga egenskaper.
Vid önskemål har vi möjlighet att komplettera processen med tester såsom färdighets- och personlighetstester med uppföljande djupintervjuer.

Rapportering och marknadsinformation

Veckovis skickar vi en rapport som ger full insyn i vår process. Som kund kan du följa vilken kompetens vi närmar oss, kandidaters feedback på rollen, anledningar till att kandidater inte kommer in i processen, samt annan marknadsinformation som kan vara av värde. Att få en god bild av marknaden tillsammans med urvalet ger en försäkran att du erhållit de bästa möjliga kandidaterna för rollen.
Vi värnar om våra kandidaters integritet och därmed återges inga namn i vår rapportering.

 
 

Rekryterare på plats

KLICKA HÄR

 

Kandidatsourcing

KLICKA HÄR

 

Internationell rekrytering

KLICKA HÄR

Just nu utger sig personer falskeligen att arbeta för Avancos och kontaktar individer via Whatsapp och Facebook. Svara inte på de instruktioner som anges.

Om du fått ett misstänkt meddelande så maila gärna en skärmbild av samtalsinformationen eller länken till info@avancos.se samt polisanmäl händelsen Bedrägeri | Polismyndigheten (polisen.se)

This will close in 0 seconds

EnglishSpainSwedishDutch

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.