OPZEGGEN

OPZEGGEN

Gefeliciteerd met je nieuwe kans. Verandering van baan en werkgever is een grote en spannende stap waardoor je zult groeien in je persoonlijkheid en in je professionaliteit.   In dit hoofstuk  geven we je wat suggesties  om je ontslag voor te bereiden, zodat de overstap  soepel zal verlopen , en je een goede indruk achterlaat bij je huidige werkgever.  Je weet nooit hoe het verloop van je carriere zal zijn, dus je moet altijd proberen op een prettige manier weg te gaan.

Je kunt op twee manieren opzeggen: schriftelijk en mondeling.  Onze recruiters kunnen je helpen met voorbeelden voor een correcte opzegbrief, maar op het internet zul je er ook vele vinden.  In  ieder geval moet een ontslagbrief de volgende informatie bevatten:  je naam, de datum , de naam van de persoon aan wie je je opzegging richt, een korte beschrijving van het feit dat je je huidige functie op wil zeggen met inachtneming van de opzegtermijn die voor jou van toepassing is, de datum wanneer je vertrekt. En natuurlijk je handtekening.

Als je er nog meer in wil zetten, bijvoorbeeld omdat je op een prettige manier vertrekt, houd alles dan positief. Je kunt je baas of het bedrijf bedanken voor voor de mogelijkheden die ze jou gegeven hebben. Je mag nooit iets negatiefs in je opzegbrief zetten, dus geen klachten of kritiek.

Je wilt met deze brief alleen je beslissing kenbaar maken, dus laat eventuele negatieve dingen achterwege.

Een ontslagbiref is kort en bondig. Voor wat betreft de mondelinge opzegging, houd voor ogen dat er twee aspecten zijn bij een opzegging: een emotioneel gedeelte en een tactisch gedeelte. Je moet ze beide voorbereiden.

Ook al ben je er misschien helemaal aan toe om deze werkgever te verlaten, je hebt toch een relatie opgebouwd met je collega’s en het is nuttig om je er op voor te bereiden hoe zij op jouw ontslagaanvraag zullen reageren. Bereid je voor op de reactie van de persoon aan wie je de ontslagbrief overhandigt. Bereid je voor op hoe je team zal reageren, wellicht is er iemand die deze beslissing erg moeilijk zal vinden. Je kunt dit met je recruiter bespreken en tips krijgen over hoe je met deze gesprekken en emoties om kunt gaan.

Voor wat betreft het tactische deel:  bereid je voor op wat je kunt verwachten wanneer je je ontslag indient. Vaak wil men meer informatie van je, over het bedrijf waar je voor gaat werken, over de functie de je hebt geaccepteerd, aan wie je gaat rapporteren en wanneer je gaat beginnen.

Maar ook waarom je deze onderneming hebt gekozen, wat je gaat verdienen en dergelijke.  Bedenk vantevoren wat je wel kwijt wilt en wat niet en houd je hieraan. Je huidige werkgever kan er op staan om meer informatie van je te krijgen. Zeg dan vriendelijk en beleefd dat je de beslissing hebt genomen en er niet van af wil wijken. Vraag of ze jouw beslissing willen respecteren. Wordt niet boos, maar houd het er bij dat het goed is voor je ontwikkeling en je toekomst.  Laat hen weten dat je je werkzaamheden graag wil overdragen en bij je nieuwe werkgever wil starten na je opzegtermijn.

Je kunt een reactie van je werkgever  verwachten. Tenzij je werkgever je beste vriend is en altijd het beste wil voor jou, zal hij of zij heel snel na je opzegging beseffen dat er van alles op hem/haar afkomt, nu je weggaat. 

De vakature moet weer opgevuld worden.  Er zullen verschillende emoties in korte tijd door zijn/haar hoofd spelen, dat kan hem/haar nerveus of emotioneel maken.  De reactie die je krijgt kan dus bestaan uit verschillende emoties, rationeel maar ook irrationeel.

Ten derde moet je bedenken dat het voor jezelf ook een lastig proces is waar je doorheen gaat en het is prima dat je daar licht nerveus over bent en het onbekende met een beetje angst tegemoet ziet.  Angst voor verandering hoort bij ons instinct. Het liefst blijven we doen wat we altijd al doen omdat routine herkenbaar is, en ons een gevoel van veiligheid geeft.

Maar als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg,  er is geen groei en verbetering mogelijk, en dat laatste is waarom je er voor open stond om nieuwe wegen te ontdekken.

Ten vierde: houd er rekening mee dat je een tegenbod kunt verwachten. Het is aan jou of je daar op in wil gaan, maar bedenk dat er veel achterliggende motivaties bij een een tegenbod meespelen. Het tegenbod kan zijn dat je een hoger salaris wordt geboden. Wanneer jij opzegt en er op vertrouwt dat je werkgever jouw beslissing respecteert, kan hij of zij al in gedachten bezig zijn met het probleem dat op zijn bordje komt te liggen: hoe vervul ik deze positie weer, hoeveel kost het me om vervanging te vinden, zullen er meer opzeggingen volgen, hoeveel tijd kost het me om deze vakature op te vullen, in hoeverre beinvloedt dit mijn eigen positie?

De snelste en makkelijkste manier om die problemen op te lossen is jou vragen hoeveel je gaat verdienen. Wanneer je hier op ingaat kun je er van uit gaan dat je werkgever je extra geld zal bieden om je over te halen te blijven. Wanneer je dit niet accepteert kan er irritatie ontstaan. Misschien bij jou omdat je al die tijd te weinig hebt verdiend. Misschien bij je werkgever omdat hij/ zij je niet kan kopen. Het is het beste dit te vermijden en niet op de vraag hoeveel je gaat verdienen in te gaan.

Het emotionele tegenbod kan nog moeilijker zijn dan het financiele.

Men  zegt bijvoorbeeld: Dit verbaast mij zeer. Ik dacht dat je gelukkig was hier,  hoe kun je je team in de steek laten nu ze zo afhankelijk zijn van je,  kort geleden hadden we nog een diner samen met je wederhelft, ik had nooit gedacht dat je zoiets zou doe, het project waar je aan werkt zal instorten en dergelijke.  Dat is wat het zo moeilijk maakt omdat je nou eenmaal een relatie opbouwt met je collega’s . Bedenk dan dat zij, wanneer zij echte vrienden zijn en het beste met je voorhebben, blij zouden moeten zijn met datgene wat voor jou het beste is, ongeacht de situatie.

De directeur van je onderneming is verantwoordelijk voor een bedrijf en hij of zij heeft vast eerder ongaarne mensen zien vertrekken of moeten onntslaan, Dat moest omdat dat het beste was voor het bedrijf. Met jouw carriere is het niet anders.  Als je blijft zitten waar je zit, omdat  je bang bent voor  verandering of omdat vertrekken pijn doet, kom je niet verder.

Bedenk dat een bedrijf, dat nooit afscheid neemt van mensen uiteindelijk failliet zal gaan.

Er is ook nooit een juist moment om te vertrekken. Elk moment is het jusite moment, ongeacht de omstandigheden. Je hebt vast wel eens in het verleden mensen zien vertrekken, en  je zult vaak tot je verrassing gezien hebben hoe snel die functie weer werd opgevuld. 

Je baas wordt ervoor betaald om problemen op te lossen. Een nieuwe functionaris op jouw plek zoeken is een van die problemen. Ook al is de relatie die met hem of haar hebt opgebouwd belangrijk, het betekent niet dat je daarvoor je carriere uit handen moet geven.

Mocht je hier meer over willen weten, zoek dan op internet meer informatie over een tegenbod . Er zijn nogal wat tegenargumenten bij het eventueel accepteren van een tegenbod.

Tenslotte willen  we je in het kort vertellen wat je het beste kunt vermijden bij je opzegging.  Dit is net zo belangrijk als wat je juist wel moet doen.

1.     Ga niet in discussie over wat had kunnen gebeuren of had moeten gebeuren.  Dreig er nooit mee dat je collega’s mee wil nemen. Ook al was je situatie slecht, laat het maar voor wat het is. Je gaat immers naar iets beters toe, en dat is het enige wat telt.

2.     
Reageer niet wanneer iemand anders over-reageert. Blijf professioneel en zakelijk  reageren ook al doet je tegenpartij wat anders.  Je weet maar nooit wanneer jullie paden weer eens kruisen dus houd je emoties in toom, ook al is het misschien moeilijk.

3.     Delete niet alles wat op je computer staat. Gooi de onbelangrijke emails weg, en de persoonlijke dingen  die er op staan, maar gooi nooit werk weg dat anderen zou kunnen helpen om jouw functie over te nemen.

4.    
Probeer je laatste werkdagen niet in te zakken.  Men zal zich jou herinneren zoals je bent weggegaan. Vanzelfsprekend wil je niet herinnerd worden als iemand die het moraal heeft laten zakken of die heeft zitten roddelen over collega’s. Werk gewoon normaal door tot en met je laatste dag.

Dit zijn een paar suggesties om je te helpen naadloos over te stappen, maar je recruiter zal je proberen te helpen om goed door dit proces heen te komen.

In ieder geval nogmaals van harte gefeliciteerd met dit nieuwe hoofdstuk in jouw persoonlijke ontwikkeling.

CV-TIPS

KLIK HIER

VOORBEREIDING VOOR HET INTERVIEW

KLIK HIER

OPEN JOBS

KLIK HIER

Just nu utger sig personer falskeligen att arbeta för Avancos och kontaktar individer via Whatsapp och Facebook. Svara inte på de instruktioner som anges.

Om du fått ett misstänkt meddelande så maila gärna en skärmbild av samtalsinformationen eller länken till info@avancos.se samt polisanmäl händelsen Bedrägeri | Polismyndigheten (polisen.se)

This will close in 0 seconds

EnglishSpainSwedishDutch

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.