Executive Search

Excutive search

Bij het begin van een search opdracht stelt Avancos een executive search consultant beschikbaar met ervaring binnen uw sector. Het recruitment proces wordt uitgevoerd volgens de hierna beschreven procedure.

Inventarisatie en beschrijving van de behoefte

Allereerst brengen wij grondig in kaart welke behoeftes er spelen bij de vakature. Wij inventariseren de structuur en de cultuur van de onderneming, te toekomstplannen, maar ook de eigenschappen , het karakter en de persoonlijkheid van de kandidaat die gezocht wordt. Op deze wijze kunnen wij gekwalificeerde professionals aanbieden die op het profiel passen en zo veel mogelijk voldoen aan de kwalificaties die door de opdrachtgever zijn opgesteld..

Hoe meer informatie wij kunnen verzamelen bij ons inverarisatie gesprek, hoe groter onze kansen zijn om het juiste talent te kunnen identificeren in de markt en aan u te kunnen presenteren. Daarom is het ook van belang om informatie te verkrijgen over de achtergrond van te teamleden en het soort projecten, nu en in de toekomst, waar onze kandidaat mee te maken zal krijgen.

Dit is belangrijk om de interesse van kandidaten te wekken en om te bezien of deze vakature een goede stap is in hun carriere ontwikkeling.

Wanneer wij in het verleden voor vergelijkbare rollen hebben gewerkt zullen wij onze kennis van de markt,  kandidaten, salarisniveau’s en dergelijke aan het begin van het zoekproces bespreken met onze opdrachtgevers. Dit kan nuttig zijn voor de start van het zoekproces. 

Na zorgvuldig overleg met onze opdrachtgever maken wij een vakature- beschrijving, een lijst van bedrijven waar mogelijke kandidaten gevonden kunnen worden, en een beschrijving van de behoefte, (een Needs Analysis Profile, kortweg NAP)  welke wij ter goedkeuring aan onze opdrachtgever voorleggen.

Het zoekproces naar kandidaten

Allereerst gaan wij zoeken in ons eigen kandidatenbestand. Maar tegelijkertijd brengen wij in kaart waar in de markt gekwalificeerde potentiele kandidaten kunnen worden gevonden. Daarvoor beschikken wij over toegewijde en hoog gekwalificeerde sourcing specialisten  die over een groot en gevarieerd netwerk beschikken via verschillende kanalen en daarmee ca. 60 – 80% van de potentiele gekwalificeerde kandidaten kunnen bereiken,  Vanzelfsprekend behoren hiertoe ook sociale media, waaronder Linked In.

Onze aanpak

Onze focus richt zich op het wekken van belangstelling voor de vakature bij kandidaten die niet direct in de arbeidsmarkt op zoek zijn. Wij maken daarvoor gebruik van gespecialiseerde communicatietechnieken en wekken allereerst vertrouwen bij onze kandidaten. Veel van hen willen wel een carrierestap maken, maar zullen toegevoegde waarde willen zien bij een overstap.


Daarom moeten wij allereerst weten wat hun verwachtingen zijn, wat hun huidige werksituatie is en hoe hun prive-omstandigheden zich verhouden tot de functie. Vervolgens moeten wij weten wat hen aantrekt in een nieuwe baan. Onze filosofie is dat wij, wanneer we onze kandidaten begrijpen en goed begeleiden gedurende het sollicitatieproces, zowel onze kandidaat als onze opdrachtgever een goede en weloverwogen keuze bieden voor een langdurig dienstverband.

Assessments voor kandidaten

Wij beschikken over verschillende assessment mogelijkheden, afhankelijk van de functie en de eisen van onze opdrachtgever.  Hiervoor kunnen wij gebruik maken van psychologische testen, practische toepassingstesten en intelligentietesten, welke worden aangepast aan de eisen van de vakature.

Rapporage en markt informatie

Wij zullen wekelijks rapporterene over onze vorderingen zodat onze opdrachtgever een volledig overzicht krijgt inonze zoekprocedure. Onze opdrachtgevers kunnen de profielen van de kandidaten die wij opsporen inzien en feedback geven, en zij ontvangen  daarnaast waardevolle informatie omtrent salarisvergelijkingen en de markt. De combinatie van marktinformatie en de shortlist van kandidaten verzekert onze opdrachtgever ervan dat de gepresenteerde kandidaten de beste zijn die er op dat moment in de markt te vinden zijn voor deze specifieke functie.

PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

KLIK HIER

EEN PIJPLIJN MAKEN VAN TALENT – HET SNELLER VINDEN VAN KANDIDATEN

KLIK HIER

INTERNATIONALE WERVING

KLIK HIER
EnglishSpainSwedishDutch

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.