CV-tips

CV-Tips

Ditt CV är ett av de viktigaste dokumenten du har. Tänk på hur mycket tid du lagt ner genom åren på dina studier, ditt arbete och allt som du har gjort för att ta dig till det skede i karriären där du är idag. Den tid du spenderar på att skriva eller uppdatera ditt CV är värdefull.

Format

• Ett vanligt tips och en missuppfattning är att ett CV ska få plats på en sida. Faktum är att formatet på ett CV varierar beträffande bransch, roll och land. Det är viktigt att informationen är relevant, väl strukturerad och kortfattad, något vi kommer till senare i stycket.

• Lämna inte luckor i ditt CV och ta inte bort positioner du haft som du inte anser vara relevanta för arbetsgivaren. Det kan ge intrycket av att du försöker dölja något och arbetsgivaren kan dra egna (ofta negativa) slutsatser.

• Använd inte fler än två teckensnitt och se till att det följer en logisk och kronologisk ordning. Att använda en kreativ layout för att ”stå ut från mängden” riskerar att orsaka mer skada än nytta. Ett enkelt, rent och läsvänligt format är mest gynnsamt för den som kommer att läsa ditt CV.

• Använd punkter för att lyfta fram och helst kvantifiera dina karriärframgångar. Det visar att du har förmåga att kommunicera effektivt, koncist och sakligt samt att du förstår vad företag mäter dig på.

• Gör rättstavning på dokumentet samt ta bort röd undertext som indikerar felstavning om programmet inte känner igen ordet. Låt någon annan läsa igenom ditt CV innan du skickar det för att undvika stavfel eller grammatiska fel som systemet inte har upptäckt.

Innehåll

• Undvik utfyllnadstext eller information som är intetsägande eller självklar. Exempel på saker du kan utlämna är ”referenser lämnas på begäran”, då det ändå förutsätts att referenser kan lämnas. Vaga ord som teamplayer, resultatorienterad, målinriktad bör utelämnas om de inte har relevanta eller faktamässiga exempel som ger kontext. De tar upp onödig plats där du istället kan ge konkreta exempel på vad du har uppnått och på vilket sätt arbetsgivaren skulle gynnas av att anställa dig.

• Undvik att ge en bred beskrivning av din generella motivation i ditt CV. Den riskerar att bli väldigt bred och intetsägande samt ta upp plats som kan användas bättre för annat. Det finns även en risk att fel slutsatser dras från texten om den inte stämmer väl överens med rollen och företaget du är intresserad av.

• Huvudfokus i ditt CV bör vara att framhäva de framgångar du haft i din karriär utifrån kortfattade, konkreta exempel. Det kan vara lätt för vissa individer i säljroller men väldigt svårt för andra som inte är vana att sälja in sig själva och/eller arbetar i roller där prestationen inte är lika tydligt mätbar. Ett sätt att börja är att ta din senaste roll och skriv ned de tre viktigaste fördelarna du gav din arbetsgivare och där du stod ut jämfört med dina kollegor.

• Försöka att sätta dig in i den nya arbetsgivarens situation och tänk ut exempel på varför en chef skulle anställa dig framför någon annan. Om det beror på din arbetsmoral, ta med några konkreta exempel på det. Om det beror på din kreativitet nämn några projekt där du kan påvisa resultat från det. Om det beror på din tekniska förmåga, ge exempel på aktiviteter eller projekt du är mest stolt över. Har du tjänat pengar eller sparat pengar åt företaget? Det här är bara några exempel som kan få dig att tänka i banor som konkretiserar vad du kan göra för arbetsgivaren.

• Om du skriver ett personligt brev, tänk på att tidigt och ofta länka din erfarenhet och personlighet till det som företaget och rollen efterfrågar. Undvik vaga formuleringar samt ge belägg för det du påstår. Istället för att exempelvis skriva att du är proaktiv och resultatorienterad kan du skriva att du är proaktiv och att det kommer naturligt då du växt upp i en familj som var företagare och att det genom din uppfostran tett sig naturligt. Du kan skriva att du är resultatorienterad och att det var en fördel i din senaste roll där du som projektledare ständigt jobbade med tydliga målsättningar och deadlines.
Önskar du fler konkreta råd och insikter så tveka inte att kontakta någon av våra rekryterare. Lycka till!

Intervjuförberedelser

KLICKA HÄR

Moterbjudande och Uppsägning

KLICKA HÄR

Lediga Jobb

Klicka här

Just nu utger sig personer falskeligen att arbeta för Avancos och kontaktar individer via Whatsapp och Facebook. Svara inte på de instruktioner som anges.

Om du fått ett misstänkt meddelande så maila gärna en skärmbild av samtalsinformationen eller länken till info@avancos.se samt polisanmäl händelsen Bedrägeri | Polismyndigheten (polisen.se)

This will close in 0 seconds

EnglishSpainSwedishDutch

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.